+31 (0)187 491 755
Wat krijgt u uitgekeerd bij een inboedelverzekering?

Wat krijgt u uitgekeerd bij een inboedelverzekering?

  • Home
  • Nieuws
  • Wat krijgt u uitgekeerd bij een inboedelverzekering?
24/7 schade melden

Wat krijgt u uitgekeerd bij een inboedelverzekering?

De nieuwwaarde van uw spullen is meestal bepalend voor de inboedelverzekering, maar niet altijd.


Bij schade wordt er in de inboedelverzekering uitgegaan van de nieuwwaarde. Maar wat keert de verzekeraar uit voor oudere spullen? Nog steeds de nieuwwaarde?

Bijvoorbeeld, bij schade aan uw inboedel door een brand of door inbraak zorgt de verzekeraar ervoor dat u wordt gecompenseerd voor de schade. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwwaarde van uw spullen. Stel, bij een brand gaat een kast verloren met een nieuwwaarde van 1.000 euro. Krijgt u dit bedrag ook uitgekeerd of maar een deel van het bedrag?

Wat houdt de nieuwwaarde in?

De nieuwwaarde is het bedrag dat u nodig hebt om hetzelfde product nieuw weer aan te schaffen. Bij de eerder genoemde kast is de nieuwwaarde 1.000 euro. Bij beschadiging keert de verzekeraar de herstelkosten uit, maar bijvoorbeeld door een brand is herstel vaak niet meer mogelijk. Dan wordt de nieuwwaarde uitgekeerd. Of toch niet?

Wanneer wordt toch de dagwaarde uitgekeerd?

Voor oude spullen nog steeds uitgaan van de nieuwwaarde is niet redelijk. U heeft bijvoorbeeld een oude bank op de zolder staan die ook niet meer wordt gebruikt. Eigenlijk wilt u deze een keer naar de stortplaats brengen, maar u heeft de bank eerst maar op zolder gezet. Oorspronkelijk is de bank gekocht voor 800 euro en de waarde is nu te verwaarlozen. In de polisvoorwaarden is vastgelegd dat er in dit soort gevallen niet meer wordt uitgegaan van de nieuwwaarde, maar van de dagwaarde. De spelregels hiervoor zijn vaak als volgt:

Hoe wordt de dagwaarde vastgesteld?

Verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Hierin hebben ze opgenomen hoeveel u per jaar afschrijft op onderdelen van de inboedel. Bijvoorbeeld een laptop schrijft u af in 4 jaren. De afschrijving bedraagt dus 25 procent per jaar. Bij diefstal van de laptop na 2 jaren wordt er bij de schadeafwikkeling dus nog uitgegaan van de nieuwwaarde. De dagwaarde is namelijk 50 procent van de nieuwwaarde. Na 3 jaren bedraagt de dagwaarde nog maar 25 procent van de nieuwwaarde, dus krijgt u bij diefstal na 3 jaren nog maar 25 procent van de nieuwwaarde uitgekeerd. De waarde is nu immers onder de 40 procent van de nieuwwaarde gezakt.

Bijvoorbeeld een lederen bank schrijft u in 10 of zelfs 15 jaren af (verschilt per verzekeraar). Ook als de bank dus iets ouder is, wordt er bij schade nog steeds uitgegaan van de nieuwwaarde. Bij een eiken tafel is de afschrijving mogelijk zelfs 20 jaren. Dus de eerste 12 jaar wordt er voor de schadeafwikkeling uitgegaan van de nieuwwaarde.

Terug naar het overzicht