+31 (0)187 491 755
Wat betekent het eigenwoningforfait precies?

Wat betekent het eigenwoningforfait precies?

  • Home
  • Nieuws
  • Wat betekent het eigenwoningforfait precies?
24/7 schade melden

Wat betekent het eigenwoningforfait precies?

Het eigenwoningforfait is een fiscale term die verwijst naar de bijtelling die huiseigenaren moeten betalen aan de Belastingdienst. Wat is de betekenis ervan en hoe wordt de heffing berekend?


Er zijn termen die u vaak hoort, maar waarvan u de betekenis misschien niet precies weet. Wat houdt het eigenwoningforfait bijvoorbeeld in?

Huiseigenaren hebben te maken met het eigenwoningforfait. Door deze fiscale bijtelling betaalt u belasting over uw eigen woning. In het verleden werd het de huurwaardeforfait genoemd, maar de huidige naam zou de lading beter dekken.

Wat is het eigenwoningforfait?

Het is een bijtelling op basis van de waarde van uw huis. U betaalt belasting over uw woongenot. Dat maakt het een vreemde vorm van belastingheffing. Door het bezitten van een huis hoeft u geen maandelijkse huur betalen. Over dit voordeel moet u afrekenen met de Belastingdienst. De heffing wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde van uw huis.

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast

Jaarlijks krijgen huiseigenaren een opgave van de hoogte van de WOZ-waarde volgens de deskundigen bij de gemeente. Het is voor de waarde inschatting niet noodzakelijk dat een taxateur uw huis bekijkt. Van deze waarde zijn ook gemeentelijke heffingen afhankelijk, maar dus ook het eigenwoningforfait.

Hoe zwaar is de heffing?

Voor de meeste huiseigenaren gaat het om een fiscale bijtelling van 0,45 procent (in 2023 wordt het 0,35 procent) van de WOZ-waarde. Met een huis onder de 75.000 euro krijgt u een lagere bijtelling en met een waarde boven de 1.110.000 euro krijgt u een grotere bijtelling. De uitkomst van de som wordt als inkomen opgeteld bij uw bruto inkomsten. Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe u de heffing zelf kunt berekenen.

Voorbeeld

U bezit  in 2022 een huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro. De heffing bedraagt dus 0,45 procent. De bijtelling bedraagt: 250.000 x 0,45 procent = 1.125 euro. Dit bedrag wordt bij uw inkomen opgeteld en betaalt u maximaal 49,5 procent belasting over.

Hoe kunt u het eigenwoningforfait verlagen?

Tegen de vastgestelde WOZ-waarde kunt u bezwaar aantekenen als het bedrag te hoog is. In het eerste kwartaal van 2023 krijgt u de nieuwe waarde van uw gemeente. U moet bezwaar maken binnen zes weken nadat de gemeente de WOZ-beschikking heeft opgesteld. Het bezwaar moet u wel onderbouwen. U moet dus komen met argumenten waaruit blijkt dat volgens u de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is.

Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld op uw huis? Mogelijk krijgt u niet de volledige bijtelling vanuit de eigenwoningforfait, maar slechts een gedeelte. Uw belastingadviseur kan u hier meer over vertellen.

Terug naar het overzicht