+31 (0)187 491 755
Uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering - Hoe zit dat?

Uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering - Hoe zit dat?

  • Home
  • Nieuws
  • Uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering - Hoe zit dat?
24/7 schade melden

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering. Hoe zwaar wordt de uitkering belast?

Als we het over belastingdruk hebben op een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering, dan kunnen we het over meerdere soorten belastingheffingen hebben. Ten eerste hebben we de uitkering zelf, hoe gaat de Belastingdienst hiermee om? Ten tweede krijgt u nog met de erfbelasting te maken en ten derde wordt de uitkering mogelijk ook nog als vermogen meegerekend. Deze eventuele heffingen lichten we nader toe.

Wat houdt de Belastingdienst in op de uitkering?

Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering wordt niet gezien als een inkomen waar u inkomstenbelasting over betaalt. Het belastingstelsel is onderverdeeld in drie boxen. In box 1 worden de inkomsten belast. Met box 2 heeft u alleen te maken als u een aanmerkelijk belang in een onderneming hebt. In box 3 zit uw vermogen. Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering komt terecht in box 3. Hierdoor betalen de nabestaanden geen inkomstenbelasting over de uitkering.

Hoe zit het met de erfbelasting?

Na iemands overlijden gaan de bezittingen en de schulden over op de nabestaanden. Meestal gaat het om de huwelijkspartner en de kinderen. In een testament kunt u afwijkende wensen vastleggen, want wettelijk is er een verdeling vastgelegd. In principe behoort de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering niet tot de nalatenschap. Dat komt doordat de uitkering nog niet tot het vermogen van de overledene hoorde bij het overlijden.

In de wet is toch vastgelegd dat er wel erfbelasting over verschuldigd is, maar er zijn uitzonderingen. Als de premie niet is betaald vanuit het vermogen van de overledene, valt de erfbelasting weg. Onze adviseurs kunnen u hier alles over vertellen.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt gezien als vermogen

Als nabestaanden de uitkering ontvangen, rekenen ze erfbelasting af. Daarna vormt het uitgekeerde bedrag een onderdeel van het vermogen van de nabestaanden. Over het vermogen is vermogensrendementsheffing verschuldigd. De eerste 57.000 euro (2023) is vrijgesteld. Over het meerdere is een heffing verschuldigd. Jaarlijks per 1 januari stelt de Belastingdienst de hoogte van het vermogen vast. Over dat vastgestelde bedrag wordt de heffing gerekend.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek, maar de verzekering is ook voor huurders van een huis van groot belang. Na overlijden van een van de kostwinners, moeten de achterblijvers financieel wel in staat zijn om de huur en de overige maandlasten op te brengen. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u nabestaanden beter verzorgd achterlaten.

Terug naar het overzicht