+31 (0)187 491 755
Mag de premie voor een autoverzekering verschillen?

Mag de premie voor een autoverzekering verschillen?

  • Home
  • Nieuws
  • Mag de premie voor een autoverzekering verschillen?
24/7 schade melden

Mag de premie voor een autoverzekering verschillen?

Mogen verzekeraars de premie aanpassen naargelang van leeftijd?


Voor de autoverzekering is het gebruikelijk om de premie afhankelijk te maken van het risico. Hierdoor zijn jongeren en ouderen duurder uit. Terecht of niet?

Jongeren tot 24 jaar kunnen moeilijker een autoverzekering afsluiten. Niet alle verzekeraars accepteren jongeren, de verzekeraars die het wel doen brengen vaak een hoge premie in rekening. Hetzelfde geldt voor ouderen. Automobilisten van bijvoorbeeld 60 jaar ondervinden nog geen hinder bij het verzekeren, maar 80-plussers wel.

Wat is het probleem voor jongeren?

Jongeren lopen tegen een tweeledig probleem aan. Ze hebben geen of nauwelijks schadevrije jaren en niet alle verzekeraars zijn dol op jongeren. Bij sommige verzekeraars zijn ze pas welkom vanaf hun 22e verjaardag. Er zijn ook verzekeraars die een nog hogere toetredingsleeftijd hanteren. Hiermee houdt het probleem nog niet op, want de premieverschillen zijn ook enorm. Er zijn verzekeraars die een premie van honderden euro’s per maand in rekening durven te brengen. Gelukkig is dit probleem te ondervangen. Wij weten namelijk waar jongeren het beste terecht kunnen.

Ouderen betalen ook een hogere premie

Volgens het Verbond van Verzekeraars betalen de oudere senioren 5 tot 10 euro in de maand meer in vergelijking met jongere automobilisten. Ook ouderen lopen tegen het probleem aan dat ze niet meer overal terecht kunnen. Er zijn enkele verzekeraars die nieuwe verzekeringnemers weigeren vanaf een bepaalde leeftijd.

Mogen verzekeraars dit zomaar doen?

Ja, dat mag! Er zijn namelijk statistieken bekend waaruit blijkt dat jongeren tot 24 jaar oud en ouderen gemiddeld meer schades veroorzaken. Volgens het Verbond van Verzekeraars richten automobilisten van 81 jaar of ouder zeven keer meer ongelukken aan als u het vergelijkt met automobilisten tussen 61 en 65 jaar oud. Hier is dus geen sprake van discriminatie, maar een te onderbouwen onderscheid in premie. Hetzelfde verhaal gaat op voor jongeren. Jonge bestuurders tot 24 jaar oud veroorzaken 25 procent meer schades, blijkt uit onderzoek van de verzekeraar Generali.

Moeten jongeren en ouderen op de blaren zitten?

Nee dat hoeven ze niet. Verzekeraars mogen echter wel zelf bepalen of ze u accepteren voor een autoverzekering. Ook bepalen ze zelf welke premie ze u in rekening brengen. Daar staat tegenover dat u zelf bepaalt waar u uw auto verzekert.

Terug naar het overzicht