+31 (0)187 491 755
Let op de toeslagen bij salarisstijging

Let op de toeslagen bij salarisstijging

  • Home
  • Nieuws
  • Let op de toeslagen bij salarisstijging
24/7 schade melden

Let op de toeslagen bij salarisstijging

Let op salarisverhogingen; ze kunnen uw recht op toeslagen beïnvloeden en extra kosten veroorzaken.


Uw recht op toeslagen hangt af van het inkomen. Vergeet niet om bij een stijging van het inkomen dit door te voeren in de toeslagen.

De Belastingdienst verstrekt toeslagen op basis van een geschat inkomen. U weet nog niet wat u in 2024 exact gaat verdienen, dus moeten toeslagen wel verstrekt worden op basis van schattingen. Een eurootje meer of minder verdienen maakt meestal geen verschil, maar het kan wel. Een lichte stijging van het inkomen kan zelfs negatief uitpakken, omdat het u minder recht geeft op toeslagen.

Welke toeslagen zijn er?

Twee toeslagen zijn gericht op ouders met kinderen, namelijk het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Het kindgebonden budget geeft ouders met een laag inkomen recht op extra bestedingsruimte. Zie het als een aanvulling op de kinderbijslag. De kinderopvangtoeslag is om de kosten van het op laten vangen van de kinderen financieel dragelijker te maken. De andere twee zijn de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Deze tegemoetkomingen zijn erop gericht om mensen met een laag- of een middeninkomen tegemoet te komen.

Wanneer moet u toeslagen terugbetalen?

Tot 8 mei heeft u de tijd om de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023 in te dienen. Hierin wordt ook het recht op toeslagen meegenomen. De Belastingdienst toetst of u ook echt recht heeft op de toeslagen die u in 2023 heeft gekregen. Is uw inkomen vorig jaar gestegen? Dan loopt u kans om een deel van de ontvangen toeslagen terug te moeten betalen. Daar kunt u nu niets meer aan veranderen, maar kom wel gelijk in actie voor 2024. Waarschijnlijk gaat de Belastingdienst namelijk voor 2024 uit van dezelfde gegevens als ze gebruikt hebben in 2023.

De terugvordering door de Belastingdienst kan fors zijn

Stel u heeft recht op zorgtoeslag en huurtoeslag. Vorig jaar was uw inkomen ingeschat op 22.000 euro. In werkelijkheid was het 23.000 euro. In totaal had u recht op 418 euro per maand, uitgaande van een maandelijkse huursom van 600 euro. Door de stijging van het inkomen naar 23.000 euro had u in werkelijkheid recht op 394 euro per maand. U moet dus 24 euro x 12 = 288 euro terugbetalen, omdat u 1000 euro bruto meer heeft verdiend. Achteraf gezien valt de loonsverhoging dus wat tegen.

Pas op met salarisstijgingen!

Heeft u recht op toeslagen en maakt u bij de werkgever promotie? Maak op toeslagen.nl gelijk een berekening om de consequenties door te rekenen. Als het u meer kost dan het oplevert, kunt u beter van het hogere salaris af zien. U kunt beter minder werken. Aan de andere kant is het niet verstandig om af te zien van een promotie. Door het te weigeren stagneert de groei van het inkomen. Ieder stapje omhoog is er weer één. Maak hierin een overweging voor uzelf.

Terug naar het overzicht