+31 (0)187 491 755
Laat het schenken officieel vastleggen bij de notaris

Laat het schenken officieel vastleggen bij de notaris

  • Home
  • Nieuws
  • Laat het schenken officieel vastleggen bij de notaris
24/7 schade melden

Schenking vastleggen bij de notaris

Schenken aan kinderen is niet ongewoon, maar u kunt natuurlijk ook aan anderen schenken. Dat kan eenmalig zijn of regelmatig een bedrag. Om problemen achteraf te voorkomen, is het verstandig om iedere schenking vast te laten leggen bij een notaris. Schenkingen zijn namelijk op basis van artikel 176, Boek 7 BW relatief eenvoudig terug te draaien wanneer de ontvangende partij ‘misbruik van de omstandigheden heeft gemaakt’ volgens de schenker of zijn nabestaanden. Door de schenking vast te leggen, bestaat er minder kans op onduidelijkheid. 

Onderhandse akte of bij de notaris?

Afspraken over een schenking kunt u zelf vastleggen in een onderhandse akte. Daarmee bespaart u op de notariskosten, maar toch zitten er voordelen aan het vastleggen van een schenking bij een notaris. Zo schrijft de notaris uw akte van schenking bijvoorbeeld in en bewaart deze. Daardoor kan de akte nooit kwijtraken. 

Omdat een notaris altijd informeert naar de intenties die u als schenker heeft, heeft een schenkingsakte die door de notaris is opgesteld meer gewicht dan een onderhandse akte. De kans dat iemand succesvol in de rechtbank kan aanvoeren dat u niet helder nadacht of niet uit vrije wil handelde op het moment van schenken neemt daardoor aanzienlijk af. Dus door de akte van schenking bij de notaris te laten opmaken beschermt u de ontvanger van de schenking. 

Hoeveel mag u schenken?

In principe mag u alles wat u bezit aan een ander schenken. De ontvanger van uw schenking moet er dan wel belasting over betalen. Wilt u belastingvrij schenken? Dat kan dankzij deze vrijstellingen: 

Per kind mogen ouders in 2024 maximaal € 6.633 onbelast schenken. In 2023 was dit nog € 6.035. Aan anderen mag u jaarlijks € 2.658 schenken.

Eenmalige schenkingen

Eenmalig kunnen ouders elk kind (tussen 18 en 40 jaar) een flink bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Hoeveel dit is hangt af van het doel.

Voor een ‘dure studie’ mag u dit jaar € 66.268 belastingvrij aan uw kinderen schenken en € 31.813 belastingvrij voor een vrij bestedingsdoel. De eenmalig belastingvrije schenking voor het kopen van een eigen woning is vanaf 2024 niet meer mogelijk. In 2023 lag de grens voor deze schenkingen op € 60.298 voor een studie en € 28.947 voor een koopwoning. 

Terug naar het overzicht