+31 (0)187 491 755
Is uw uitvaartverzekering nog goed geregeld?

Is uw uitvaartverzekering nog goed geregeld?

  • Home
  • Nieuws
  • Is uw uitvaartverzekering nog goed geregeld?
24/7 schade melden

Is uw uitvaartverzekering nog goed geregeld?

Is uw uitvaartverzekering afgestemd op de huidige uitvaartkosten of bent u onderverzekerd?


U kijkt waarschijnlijk nooit om naar uw uitvaartverzekering. Dat is ook logisch, want u gaat ervan uit dat het goed geregeld is, maar is dat ook zo?

Veel Nederlanders hebben al vanuit het ouderlijk huis een uitvaartverzekering. Bij het afsluiten van de verzekering werd de hoogte van het verzekerde bedrag gebaseerd op de uitvaartkosten die op dat moment gebruikelijk waren. Maar als u tientallen jaren verder bent, is het nog maar de vraag of de uitkering uit de verzekering nog steeds gebaseerd is op de gemiddelde uitvaartkosten. Het verzekerde bedrag in de verzekering kan meegroeien met de stijgende kosten van een gemiddelde uitvaart, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Hoe kunt u het verzekerd bedrag afstemmen op de uitvaartkosten?

Op twee manieren kunt u een uitvaartverzekering (weer) afstemmen op de gemiddelde uitvaartkosten. Dat kan door het afsluiten van een aanvullende uitvaartverzekering. Er komt dus eigenlijk een verzekering naast de al bestaande uitvaartverzekering. Of in de verzekering zit een indexatie ingebouwd. Dat houdt in dat het verzekerde bedrag stijgt doordat ook de uitvaartkosten zijn gestegen.

Nabestaanden moeten vaak bijbetalen

Veel Nederlanders zijn onderverzekerd. Hierdoor krijgen nabestaanden na de uitvaart van een dierbare vaak een rekening van de uitvaartverzorger, ondanks de uitvaartverzekering. Er zijn ook mensen die geen uitvaartverzekering hebben, maar aangesloten zijn bij een uitvaartvereniging. Deze vereniging draagt bepaalde lasten, maar ook in dat geval krijgen de nabestaanden nog vaak een aanvullende rekening van de uitvaartverzorger. Met een goed op de moderne tijd afgestemde uitvaartverzekering is dit te voorkomen.

Kunt u het tekort ook opsparen?

Stel, uw lopende uitvaartverzekering heeft een tekort van een paar honderd euro. Hiervoor kunt u geen nieuwe uitvaartverzekering afsluiten, want de kosten overtreffen de baten in dat geval. U kunt het verschil wel sparen, maar houd er rekening mee dat u tijdelijk wel onderverzekerd blijft. Tot u het aanvullende bedrag hebt opgespaard ontvangen nabestaanden het lagere bedrag bij jouw overlijden. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn als er voldoende spaargeld is.

Verwar de uitvaartverzekering niet met de overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekeringen lijken in hoofdlijnen op elkaar, maar toch is er een belangrijk verschil. Beide verzekeringen keren uit bij het overlijden van de verzekerde, maar de overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden voor de einddatum van de verzekering. De uitvaartverzekering heeft geen einddatum. Eventueel wel een einddatum van de premiebetaling, maar dat wil alleen zeggen tot welke datum u premie verschuldigd bent. Bij een overlijden op oudere leeftijd hebben de nabestaanden dus niets aan de overlijdensrisicoverzekering.

Terug naar het overzicht