+31 (0)187 491 755
Het verschil tussen de bruto en netto maandlasten

Het verschil tussen de bruto en netto maandlasten

  • Home
  • Nieuws
  • Het verschil tussen de bruto en netto maandlasten
24/7 schade melden

Het verschil tussen de bruto en netto maandlasten

Als u het over de woonlasten hebt dan hoort u vaak de begrippen netto en bruto woonlasten. Wat is precies het verschil tussen deze twee?


De betaalde hypotheeklasten zijn aftrekbaar, maar het gaat maar om een relatief klein fiscaal voordeel. Hoeveel krijg je terug van de Belastingdienst?

Er wordt vaak gesproken over het fiscaal voordeel waar huiseigenaren met een hypotheek van kunnen profiteren. Door de lage hypotheekrente en door aflossingen in de moderne hypotheken is het voordeel voor huiseigenaren kleiner geworden. Het verschil tussen de bruto en de netto maandlasten kunt u zelf berekenen. Hoe doet u dat?

Wat is de bruto hypotheeklast?

Dit is het bedrag dat u maandelijks aan de bank overmaakt. De betaling bestaat uit hypotheekrente, aflossing of een bedrag waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning kunt u aftrekken van het inkomen, maar dat is niet het volledige verhaal. U krijgt namelijk ook een bijtelling, namelijk het eigenwoningforfait. Dit is een bijtelling en de betaalde hypotheekrente is een aftrekpost.

Hoe berekent u het fiscaal voordeel?

Voor het berekenen van het fiscaal voordeel, heeft u de betaalde hypotheekrente in één jaar nodig. De eigenwoningforfait kunt u ook zelf berekenen. De bijtelling is namelijk een percentage van de WOZ-waarde. Voor de meeste huiseigenaren gaat het om een bijtelling van 0,35% over de WOZ-waarde.

Voorbeeldberekening

Een aantal jaren geleden heeft u een huis gekocht. Over de hypotheek betaalt u in 2023 aan hypotheekrente 6.000 euro. De WOZ-waarde van het huis bedraagt 225.000 euro. Hoeveel bedraagt de aftrekpost?

Hoeveel geld krijg je terug van de Belastingdienst?

De aftrekpost kunt u van het bruto inkomen aftrekken. Het voordeel is dat u over dat deel van het inkomen geen belasting betaalt. U krijgt eigenlijk een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting. Het voordeel is afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt over de top van het inkomen. Met een inkomen tot 73.031 euro per jaar, bedraagt het fiscaal voordeel 36,93 procent. Met een hoog inkomen zit u in de hoogste belastingschijf. Het tarief bedraagt 49,50 procent, maar dat is niet het fiscaal voordeel. Voor 2023 is het voordeel voor de hypotheekrenteaftrek gemaximeerd tot 36,93 procent.

Uitgaande van een inkomen tot 73.031 euro krijgt u in voorgaand voorbeeld terug van de Belastingdienst: 5.212,50 euro x 36,93% = 1.925 (afgerond).

Het fiscaal voordeel daalt naarmate u aflost op de hypotheek.  

Terug naar het overzicht