+31 (0)187 491 755
Een testament - Heeft u het al geregeld?

Een testament - Heeft u het al geregeld?

  • Home
  • Nieuws
  • Een testament - Heeft u het al geregeld?
24/7 schade melden

Een testament - Heeft u het al geregeld?

Een testament regelt de verdeling van uw bezittingen en schulden na uw overlijden. Wat moet u erover weten?


Het opstellen van een testament wordt aanbevolen, en daar zijn  goede redenen voor. Welke feiten moet u weten over het testament?

In het erfrecht is vastgelegd wie uw bezittingen en schulden krijgen na uw overlijden. Heeft u niets geregeld? Dan worden de echtgenoot of echtgenote (of geregistreerde partner) samen met de kinderen de erfgenamen. Voor veruit de meeste mensen zal dit ook gewenst zijn, maar er is vaak meer te regelen dan dat alleen.

Wanneer maakt u een testament op?

Voor een andere verdeling van uw nalatenschap gaat u naar de notaris voor een testament of voor het veranderen van uw testament. Maar er zijn nog vele andere redenen waarom een testament wenselijk is. U kunt nabestaanden (deels) uitsluiten of bepaalde spullen aan een ander toe laten  komen. U kunt ook vastleggen hoe het na uw overlijden verder moet met uw onderneming. Wie krijgt de zeggenschap over het bedrijf? Goede doelen benoemen in een testament komt ook steeds vaker voor.

Kunt u zelf een testament opstellen?

U kunt een zogenaamd codicil opstellen. Hierin kunt u bepaalde wensen vastleggen, maar dit heeft niet de kracht van een testament. Het codicil is een handgeschreven document waarin u bijvoorbeeld bepaalde bezittingen aan een in het document genoemd persoon nalaat. U kunt geen erfgenamen uitsluiten of toevoegen. Een codicil hoeft ook niet nageleefd te worden. Als een erfgenaam deze weggooit, heeft hetgeen opgeschreven is geen waarde meer. Dat kan met een testament niet gebeuren.

Hoe weten nabestaanden dat er een testament is?

In de loop der jaren kunnen wensen veranderen. Een testament kunt u aanpassen. Het laatst gemaakte is het geldige testament. Als u een testament opmaakt wordt dit opgeslagen in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Hierin staat niet het testament zelf, maar de datum van het opmaken van het testament en de notaris die het heeft opgesteld. Vervolgens kunnen de nabestaanden contact opnemen met de betreffende notaris.

Wat kost een testament?

De inhoud van een testament is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de wensen. Een advies van de notaris is onmisbaar. Het testament moet namelijk zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie worden afgestemd. Dat zorgt ook voor de hoge kosten. Het document bestaat voor het overgrote deel uit standaardteksten. De kosten beginnen bij 300 euro, maar kunnen eenvoudig oplopen tot 750 euro of zelfs nog meer. Voor complexere situaties zal de notaris meer tijd moeten investeren in het advies en het goed documenteren van de feiten en de omstandigheden.

Terug naar het overzicht