+31 (0)187 491 755
Een nieuw huis kopen - Hoe kunt u dat plannen?

Een nieuw huis kopen - Hoe kunt u dat plannen?

  • Home
  • Nieuws
  • Een nieuw huis kopen - Hoe kunt u dat plannen?
24/7 schade melden

Een nieuw huis kopen - Hoe kunt u dat plannen?

Heeft u plannen om een huis te kopen? Hoeveel eigen geld moet u dan achter de hand houden?


Voor starters is een flink gevulde spaarpot noodzakelijk om een huis te kunnen kopen. Hoe krijgt u voldoende vermogen bij elkaar?

Het kunnen kopen van een huis is niet meer zo vanzelfsprekend. De bijkomende kosten voor het kopen kunt u namelijk niet meer meefinancieren in een hypotheek. Hier moet u geld voor beschikbaar hebben. Het gaat dan om vele duizenden euro’s, dus het opbouwen van dat bedrag gaat voor de meeste kopers meerdere jaren in beslag nemen. Hoe bouwt u het vermogen op en hoeveel euro’s heeft u nodig?

Hoeveel vermogen heb je nodig?

U krijgt onder andere te maken met overdrachtsbelasting, advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten en notariskosten. De enige kostensoort die vaststaat, is de overdrachtsbelasting. Deze bedraagt namelijk 2 procent van de koopsom. De advies- en bemiddelingskosten lopen ook in de duizenden euro’s en voor de notaris is duizend euro ook gebruikelijk. Bij de taxatiekosten gaat het om honderden euro’s. U kunt ook nog andere kosten maken, bijvoorbeeld bouwkundige kosten of kosten voor het inschakelen van een aankoopmakelaar. Voor het kopen van een huis van 250.000 euro, kunt u rekening houden met 10.000 tot 15.000 euro aan bijkomende kosten.

Maak een plan voor het opbouwen van het vermogen

Banken eisen voor een hypotheek een stabiel inkomen. Een vast contract bij uw werkgever is geen harde eis, met een tijdelijk contract kunt u ook de financiering rond krijgen. Het hebben van voldoende eigen geld is wel een vereiste. Anders krijgt u de financiering namelijk niet rond. Maak een plan waarin u maandelijks een bedrag reserveert, waardoor u op termijn voldoende geld hebt voor het kopen. Helaas kunt u spaarrente buiten beschouwing laten. Deze vergoeding is op dit moment dermate laag, dat u geen rendement hoeft te verwachten. Heeft u 10.000 euro nodig en maandelijks ruimte om 250 euro te sparen? Een simpele berekening leert dat u er dan 40 maanden over doet.

Ouders kunnen bijspringen

Ouders kunnen hun kind op verschillende manieren helpen aan een huis. Mochten ouders de mogelijkheid hebben, dan kunnen ze geld lenen aan hun kind (familiehypotheek) of een bedrag schenken. Een andere mogelijkheid is om zelf een extra woning te kopen en deze te verhuren aan hun kind. De mogelijkheden zijn echter de laatste jaren flink beperk door verandering in de belastingwetgeving. Bij dergelijke constructies is het wel belangrijk om hulp in te schakelen van een financieel expert. Informeer daarom tijdig naar de mogelijkheden.

Terug naar het overzicht