+31 (0)187 491 755
AOW - Wat zou u moeten weten?

AOW - Wat zou u moeten weten?

24/7 schade melden

AOW - Wat zou u moeten weten?

Welke interessante en belangrijke feiten over de AOW zijn essentieel om te kennen?


Iedereen heeft recht op AOW na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wat zijn onderbelichte feiten over de AOW die u eigenlijk wel moet weten?

Misverstanden over de AOW kunnen zorgen voor een tekort aan inkomen na uw pensionering. Het is een basisvoorziening gericht op het verstrekken van een bestaansminimum. Voor een volwaardig inkomen na uw pensionering heeft u dus wel een aanvullend inkomen nodig. Vertrouw dus niet alleen op de AOW. Wat moet u nog meer echt weten over de AOW?

Wat wordt er onder het pensioen verstaan?

Meestal als mensen het hebben over hun pensioen, bedoelen ze een combinatie van verschillende inkomsten die ze ontvangen na de pensioendatum. De basis vormt de AOW. Daarnaast heeft u nog het via een pensioenregeling opgebouwde pensioen en een kapitaal opgebouwd in een lijfrente of via banksparen.

Vanaf welke datum heeft u recht op AOW?

In 2024 ligt de AOW-leeftijd nog op 67 jaar. Ieder jaar wordt de leeftijd weer afgestemd op de gemiddelde levensverwachting. Als Nederlanders steeds ouder worden, stijgt de pensioenleeftijd ook mee. 

Hoe bouwt u AOW op?

Daar hoeft u niets voor te doen. De opbouw is afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland woont. De opbouw begint 50 jaar voor uw pensioendatum. De opbouw bedraagt dus 2 procent van het recht per jaar. Nederlanders die emigreren bouwen vanaf de datum van emigratie geen AOW meer op.

Partners met een leeftijdsverschil kunnen een tekort hebben

Partners krijgen gezamenlijk 100 procent van het AOW-bedrag. Zolang de jongste partner de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bestaat er maar recht op 50 procent van het AOW-bedrag. Er kan een tekort ontstaan als de jongere partner geen of een laag inkomen heeft. Het is mogelijk dat u hierdoor onder het bestaansminimum komt. In dat geval kunt u recht hebben op een aanvullende inkomstenvoorziening (AIO). Of er recht bestaat is onder andere afhankelijk van uw vermogen.

Hoe kunt u zelf een aanvullend pensioen opbouwen?

Als u geen pensioen opbouwt via de werkgever, kunt u wel zelf een aanvulling opbouwen. Daar zijn verschillende manieren voor. U kunt bijvoorbeeld via banksparen een vermogen opbouwen. Onder voorwaarden is de inleg aftrekbaar. Op de rekening bouwt u een kapitaal op waarmee u op uw pensioenleeftijd een periodieke uitkering kunt aankopen.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u voor uzelf nagaan wat er op uw naam is opgebouwd. Hieruit blijkt ook uw recht op AOW en de ingangsdatum van deze uitkering. 

Terug naar het overzicht